Komitet Redakcyjny | Editorial Board

Redaktor Naczelnyprof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Jest archeologiem i zabytkoznawcą, teoretykiem I praktykiem zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych wydanych w Polsce i zagranicą, w tym 6 książek autorskich oraz redaktorem naukowym 16 książek. Pracował w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (1979-2015), Służbie Ochrony Zabytków jako zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków (1995-1999) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999-do chwili obecnej, w tym  w latach 2008-2019 jako Dyrektor Instytutu Archeologii). Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Pełnił m.in. funkcje redaktora naukowego periodyku „Archeologia Polona”(1991-2011), członka redakcji międzynarodowego periodyku „European Journal of Archaeology” (2001-2005) i członka Rady Doradczej tego periodyku (od 2015), członka zarządu organizacji międzynarodowej „European Association of Archaeologists” (2005-2008), członka rady międzynarodowego stowarzyszenia Europa Nostra (2011-2014), członka rady międzynarodowego stowarzyszenia Europae Archaeologiae Consilium (1997-1999), prezesa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2007-2014) i zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (2019-2021).

Członkowie Zespołu

Prof. dr hab. Martin Gojda

Dr hab. Louis Daniel Nebelsick, prof. UKSW

Dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

Dr Magdalena Żurek

Sekretarz

Mgr Katarzyna Zdeb