Kontakt | Contact

Adres Redakcji
Archaeologica Hereditas
Instytut Archeologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 23
tel. 22 569 68 17, wew. 817
e-mail: archeologia@uksw.edu.pl

Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, domek nr 2, 01-815 Warszawa
+48 22 561 89 23 (wew. 323)
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl