Archaeologica HereditasSeria monografii naukowych Archaeologica Hereditas powstała w roku 2012 z inicjatywy prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego, ówczesnego dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początkowo wydawana była we współpracy z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry i innymi instytucjami, a od roku 2019 wydawana jest przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Seria prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UKSW, jak również rezultaty konferencji naukowych organizowanych przez Instytut. Problematyka serii dotyczy zagadnień związanych z archeologią, w tym zwłaszcza z metodyką niedestrukcyjnych badań archeologicznych, a także z ochroną zabytków i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.


Copyright Archaeologica Hereditas – All rights reserved